เกี่ยวกับเรา

     บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จำกัด (Executive Accounting Services Co., Ltd.(EAS)     
เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา และบริการ

เนื่องจาก EAS ให้บริการแก่ท่านด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง เปรียบเสมือนหนึ่ง เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของท่าน
เราจึงสามารถให้บริการแก่ท่านด้วยความรวดเร็วและทำให้ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลงได้เนื่องจากท่านไม่มี
ความจำเป็นในการจ้างพนักงานด้านบัญชีประจำบริษัทของท่านรวมทั้งลดภาระของท่านในการติดตามข้อกำหนดของ
กฎหมายบัญชีและภาษีอากรซึ่งมีการ ปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ท่านสามารถทุ่มเทเวลาอันมีค่าในธุรกิจของ
ท่านอย่างเต็มที่


ทีมงานมืออาชีพ : ทีมงานของ EAS เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ   ความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านบัญชีและภาษีอากร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้จัดทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

 

     
Copyright © 2015. Executive Accounting Service Co.,Ltd..