ลูกค้าของเรา

                                                                            
"เราเชื่อมั่น ในความเป็นเป็นมืออาชีพของ EAS เค้าทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนหนื่งในครอบครัวของเค้า
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้เกี่ยวกับภาษีอากร EASทำให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น เราภูมิใจที่เลือกใช้บริการ
ของ EAS ครับ"

  ..สิปปกร พุธรักขิตโต, Idol Gems

                              
                                                                                
"งานเรายุ่งกับคนไข้ทุกวัน จนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลย EAS ช่วยให้เราคลายกังวลเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ทำให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่าดี ส่งผลให้เรามีรายได้เพิ่มมากขื้น และ เราสามารถทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับคนใข้ของเราได้อย่างเต็มที่"
  ..ภควดี เทพวาทินันท์, Golden Life                            

 

                                                                          
"ด้วยความที่ผมเป็นวิศวกร ทำให้ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีมากนัก ตอนที่จะตั้งบริษัทก็ยังกังวลใจอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี เราได้ให้ EAS ดูแลตั้งแต่ช่วยจัดตั้งบริษัทจนถึงการทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน ทีมงานของ EAS ทำให้ผมหมดกังวลเรื่องบัญชีและภาษีอากรไปเลยครับ"
..เฉลิมพล ปิยวัชรวงศ์, Innova Engineering Co., Ltd.  

 

     
Copyright © 2015. Executive Accounting Service Co.,Ltd..