บริการด้านการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ   บริการด้านการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติและวีซ่า

   -ขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

   -ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

   -ยกเลิกใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

   -ขอวีซ่า

  
-ต่ออายุวีซ่า

 


 

     
Copyright © 2015. Executive Accounting Service Co.,Ltd..